Módlmy się na Majówkach.

Obraz może zawierać: 1 osoba, tekst

Wczoraj czyli w czwartek 30 kwietnia o godz.17.30
rozpoczęliśmy w naszym kościele parafialnym
nabożeństwa majowe ku czci NMP
W czasie nabożeństw będziemy się modlić
za Ojca Świętego, za Ojczyznę, Kościół w Polsce,
o pokój na świecie, o powołania kapłańskie i zakonne, dobre urodzaje,
o ustanie epidemii koronawirusa, zachowanie od nieszczęść
i we własnych intencjach.
Nabożeństwa majowe odprawiane są o godz.17.30,
w niedziele po wieczornej mszy św.

https://

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej.
Słynne „majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach,
przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach,
na stałe wpisały się w krajobraz Polski.
Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.

https://

W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838 r.
przez jezuitów w Tarnopolu.
W połowie XIX w. „majówki” odprawiane już były w wielu miastach,
m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku,
Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku.

Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych,
powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji.
Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 r. papież Sykstus V.
Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Loretto,
gdzie była niezwykle popularna.
Ponieważ często modlący się dodawali do niej własne wezwania,
w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian.
Nowe wezwania posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju Mariologii.
W Polsce jest o jedno wezwanie więcej.
W okresie międzywojennym, po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską
uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,
za zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie „Królowo Polski”.