Największe przykazanie

źródło foto: katolik.pl

Ewangelia: Mt 22, 34-40
Największe przykazanie


„On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (por. Mt 22,34-40).

Miłość Boga jest tak istotnym ludzkim aktem, że jej potrzebę podkreśla nakaz Prawa. Tę wagę potwierdza też Jezus. Odniesienie do transcendencji, do kogoś, kto jest ostatecznym warunkiem i wytłumaczeniem ludzkiego istnienia, jest czymś tak podstawowym, że musi być obwarowane specjalną powinnością. To odniesienie jest właściwe, gdy jest pełne szacunku, oddania, zawierzenia siebie. Rezygnując, pomniejszając, lekceważąc ten wymóg, człowiek pomniejsza siebie, naraża siebie na nieosiąganie swojej pełni.

Co więcej, nie można kochać człowieka, gdy nie kocha się Boga, który go stworzył. Jeżeli nie widzisz drugich oczami Boga, nie możesz zobaczyć ich w prawdzie, nie wiesz, co to znaczy być dla nich dobrym. I odwrotnie, nie mając miłości do ludzi, kompromitujesz to, co nazywasz miłością Boga.

Jacek Poznański SJ

źródło: katolik.pl

https://

Przykazanie Miłości
Może mieć różne oblicza,
Ale to,
Które Pan Jezus
Postawił jako pierwsze
Musisz na zawsze zapamiętać
I wyryć je sobie w swym sercu.

Przykazanie Miłości
Jest ważną zasadą życia
I nie możesz pozwolić
Byś sam jak wiele osób żył
Ogarnięty podłością świata.

Przykazanie Miłości
Pozwala Ci piękniej żyć
I prosi Cię?
Byś wkładał w swym życiu
Jak najwięcej z głębi siebie.

Przykazanie Miłości
Jest wspaniałą perspektywą
Na zaszczyty u boku Osoby Boskiej.

Przykazanie Miłości
Jest wypełnieniem każdej przestrzeni
Przez dobro i piękno.

Przykazanie Miłości
Jest nawet czasem
Pokazaniem,
Że Miłość jest czasem cierpiąca,
A zazwyczaj uśmiechnięta
I nie marudzi.

Przykazanie Miłości
Jest samym Bogiem,
Bo Bóg jest tym kimś ,
Który nasz nigdy nie porzuca.

źródło: wiersze.kobieta.pl

https://