Do wieczności odszedł Ks. Roman Pyka- Dobry Jezu, a nasz Panie…

 Łączymy się z bólem i smutkiem z Parafią Matki Bożej Królowej Rodzin w Białce,  w dniu dzisiejszym odszedł do wieczności wieloletni Proboszcz tej parafii Ks. Roman Pyka.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
o Panie, słuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho
na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia.
aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,
A światłość wiekuista niechaj mu świeci,
Niech odpoczywa w pokoju. Amen.