Nasza Parafianka Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego.

Nasza parafianka Kasia Kozina, uczęszczająca do Szkoły Podstawowej nr 8 w Zawoi Mosorne
została Laureatką Wojewódzkiego konkursu tematycznego
dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016.
Był to Konkurs biblijny „Z Dobrą Nowiną przez życie”

Organizatorem Biblijnego Konkursu Tematycznego był Małopolski Kurator Oświaty
a, współorganizatorami Konkursu : Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
Patronat nad Konkursem sprawowali : Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Metropolita Krakowski
oraz Ksiądz Biskup Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski.
Instytucją wspierającą organizację Konkursu była Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Temat Konkursu to „Z Dobrą Nowiną przez życie”.
Cele Konkursu:
1) ukazanie Biblii jako źródła wiary,
2) zachęcanie uczniów do indywidualnej lektury Pisma Świętego i innych tekstów
religijnych,
3) kształtowanie u dzieci chrześcijańskiej hierarchii wartości i postaw w oparciu
o poznanie Słowa Bożego,
4) kształtowanie umiejętności związanych z analizą tekstu źródłowego, interpretacją
wydarzeń i postaci biblijnych,
5) wspieranie uczniów w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań,
6) rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
7) pogłębianie poczucia wspólnotowości Kościoła poprzez szlachetną rywalizację,
8) propagowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

Gratulacje i słowa uznania kierujemy przede wszystkim nauszej dzielnej Laureatce
ale też nauczycielowi/opiekunowi naukowemu ks. Zbigniewowi Fidelusowi
jak również rodzicom Bożenie i Mieczysławowi Kozina.
Jest to ogromne wyróżnienie dla szkoły i parafii, z serca życzymy Kasi dalszych sukcesów.

Pamiątkowe zdjęcia z Krakowa z Centrum Nie Lękajcie się
gdzie Katarzyna odebrała dyplom i nagrody
za Biblijny Konkurs Tematyczny ” Z Dobrą Nowiną przez życie”
organizowany przez Kuratorium Krakowskie i Diecezję Krakowską.
Nagrody wręczli Małopolski Kurator Oświaty p. Barbara Nowak i ks. bp Jan Zając.