Natura człowieka.

Znalezione obrazy dla zapytania serce miłość portal katolicki

Motywy serca

Miłość i cześć potrzebują znaków zewnętrznych. Taka jest natura człowieka. Dotyczy to również mojej relacji z Bogiem. Nie mogę poprzestać na myślach i uczuciach, konieczne jest zaangażowanie całego człowieka. Moja osobista relacja z Bogiem ma także wymiar wspólnotowy – formy wspólnego uwielbienia Boga i konkretne czyny miłości wobec drugiego człowieka. To wszystko są jednak tylko narzędzia. Przypisanie im zbyt wielkiego znaczenia grozi przejściem od wiary do magii. W mojej wierze nie mogę skupić się jedynie na zewnętrznej poprawności znaków. Zawsze na pierwszym miejscu pozostaje pytanie o motywy serca.

 


Pragnę, Panie, aby moje życie we wszystkim wyrażało moją wiarę. Broń mnie przed wypowiadaniem pięknych słów pustej modlitwy. Spraw, abym modlił się całym życiem oddanym Tobie.

 

źródło komentarza do dzisiejszej liturgii: katolik.pl
https://