„Naucz mnie służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien.”

Znalezione obrazy dla zapytania ewangelia na dziś

Będzie czas na urlop

To, co przemawia w dzisiejszej Ewangelii, to myśl, że praca Pana Jezusa była ciężka i wymagała wiele trudu, ale również dzisiaj praca ewangelizatora to trud i wysiłek. Ta praca jest wymagająca i nie zrobi się sama. Pan Jezus nie powiedział przecież, że sanatoriów jest wiele, ale kuracjuszy mało. Powiedział, że zbiory są wielkie, ale mało jest tych, którzy chcieliby pójść w ten znój, w to pole i zbierać. Tak sobie myślę, że za często czujemy się w kościele jak kuracjusz na wczasach, a trzeba się przepasać i zabrał ostro do pracy.
Panie, pomóż mi stawać się sługą, który sumiennie wykonuje to, co do niego należy. Pomóż mi znajdować radość w mojej służbie.

Rozważania pochodzą z książki
„Ewangelia 2017. Droga, Prawda i Życie”
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE

https://

„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”» (Łk 17, 10).

Panie mój, Jezu mój, dziś Twoje słowo zapala w moim sercu ogień gorliwości, pragnienie „magis” – więcej – dla Ciebie, dla Twojego Królestwa.

Wiem jednak, że bez Ciebie nic uczynić nie mogę (por. J 15, 5), że bez Ciebie ogień gorliwości szybko zgaśnie… Dlatego modlę się przed Tobą ukrytym w Najświętszym Sakramencie, słowami wiersza ks. Marka Chrzanowskiego FDP:

„Ja sługa nieużyteczny
klękam przed Tobą
i choć moje dłonie do pracy chętne
bez Twojej łaski na nic zda się moja praca
i choć moje usta z zapałem głoszą Twoją chwałę
bez Twojego Ducha słychać tylko puste słowa
i choć moje serce kochać chce dzień po dniu
bez Twojej miłości staje się kamieniem

Ja sługa nieużyteczny
klękam przed Tobą
by łaską Twoją
się nasycić
Duchem Świętym
napełnić

i miłością żyć”

…i wołam mężnie wraz ze św. Ignacym z Loyoli:
„Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży,
proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak,
jak tego jesteś godzien.
Naucz mnie dawać, a nie liczyć,
walczyć, a na rany nie zważać,
pracować, a nie szukać spoczynku,
ofiarować się, a nie szukać nagrody innej
prócz poczucia, że spełniam
Twoją Najświętszą wolę. Amen”

https://

źródło: katolik.pl