Nawrócenie nowym narodzeniem.

Czym jest nawrócenie? | Wierni Słowu

Nowe życie

Jezus porównuje uczestniczenie apostołów w Jego tajemnicy paschalnej do porodu.
Apostołowie nie rozumieli, bali się, stchórzyli, opuścili Jezusa.
Tymczasem Jego śmierć była czasem duchowego rodzenia ich do nowego życia,
życia w łasce.
Spotkanie ze Zmartwychwstałym napełniło ich nową radością,
której nic ani nikt nie był w stanie im odebrać.
Każde nawrócenie jest nowym narodzeniem,
wiąże się z cierpieniem i radością. I jeśli cierpienie budzi w nas obawy,
to obietnica radości wspiera nas w podejmowaniu wyzwania ciągłego nawracania się.
Każde spotkanie z Jezusem,
doświadczenie Jego obecności jest źródłem głębokiej radości.

Jezu,
dzięki Tobie wciąż na nowo mogę rodzić się do życia w łasce.
Dziękuję Ci.

źródło komentarza liturgicznego na dzisiaj: katolik.pl

https://