Nie aby panować, ale by usługiwać dzięki swoim talentom.

Znalezione obrazy dla zapytania uczniowie Jezus

Postawa ewangeliczna ucznia Chrystusa nie polega na jakimś maniakalnym pomniejszaniu własnych zasług i możliwości, ale na ich wykorzystywaniu dla dobra innych ludzi. Im większe są możliwości człowieka, tym większe może z tego wyniknąć dobro. Wezwanie Chrystusa do postawy służebnej jest programem przebudowy świata, opartym na służbie i miłości. Bycie uczniem Chrystusa nie oznacza rezygnacji z własnego rozwoju, aż do zatracenia własnej osobowości, oznacza jak najpełniejszy rozwój – nie aby panować, ale by usługiwać dzięki swoim talentom. Bycie uczniem Chrystusa wymaga podwójnej odwagi: odważnego przyznania się do tego, że mamy dobre i słabe strony, oraz odwagi, aby myśleć o swojej wielkości w kategoriach służby bliźniego. Światowa kariera rzadko jest tak postrzegana przez Boga. Kto chce być pierwszy między wami, niech się stanie ostatnim między wami i sługą wszystkich.


 

Wiele czyni, kto dobrze czyni. Dobrze czyni, kto służy raczej społeczności niż swojej chęci. Często wydaje nam się miłością to, co jest raczej siłą cielesności; bo z trudem pozbywamy się naturalnych popędów, osobistych ambicji, nadziei odpłaty i zwykłego wygodnictwa. (…) O, gdybyś miał w sobie choć iskrę prawdziwej miłości, zrozumiałbyś, jaką marnością jest cała świetność świata (Tomasz z Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).


ks. Tadeusz Talik TChr


źródło komentarza liturgicznego na dzisiaj: katolik.pl

https://