Nie wszystko da się przełożyć i uczynić zrozumiałym.

Znalezione obrazy dla zapytania Bóg wiara

Droga do Boga

Kto uczył się języków obcych, ten dobrze wie, że czasem bardzo trudno jest coś przetłumaczyć. Nie wszystko da się przełożyć i uczynić zrozumiałym

. Bywa, że choć poznaliśmy znaczenie poszczególnych słów, to jednak umyka nam najgłębszy sens złożonej wypowiedzi. Bóg Ojciec posyła swojego Syna, aby przez Niego przybliżyć nam tajemnice królestwa Bożego. Uczynić bardziej zrozumiałym sposób, w jaki Ojciec porozumiewa się z Synem. „Słów, które mówię do was, nie wypowiadam od siebie” (J 14, 10). Oczywiście, nikt z nas nie jest w stanie pojąć tajemnicy życia Trójcy Świętej. To jednak, co jest nam potrzebne, abyśmy uwierzyli, Bóg przekazał przez słowa i czyny Jezusa.

Ojcze, spraw, abym dzięki działaniu Ducha Świętego przyjął i wypełnił Ewangelię, którą zostawił Twój Syn, Jezus Chrystus.
źródło komentarza liturgicznego na dzisiaj: katolik.pl
https://