NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA – 21.04.2013r.

 

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA – Tydzień modlitw o powołania

„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mojego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 27-30).

 

To jeden z bardziej znanych tekstów Ewangelii. Ukazuje Jezusa Chrystusa jako Dobrego Pasterza, który oddał swoje życie za wszystkich ludzi, aby ich odkupić, wyzwolić z więzów grzechu pierworodnego i poprowadzić w wolności ku swojemu Ojcu. Obraz Dobrego Pasterza zawiera w sobie poniekąd prawdę o nieograniczonej i nieskończonej przyjaźni między Bogiem i człowiekiem, przyjaźni, która opiera się na poznaniu Pasterza i na pójściu za Nim.

Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania, który zakończy się 27 kwietnia. Jest to czas szczególnej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne, a także za tych, którzy pełnią już służbę w Kościele.

MODLITWA O POWOŁANIA:

Jezu Chryste
Władco historii
i Panie ludzkich losów,
Przemów do młodych słowami błogosławieństw,
spójrz na nich z miłością,
pociągnij ich swoim pięknem,
uwolnij od lęku
i napełnij ufnością
a wezwanych umocnij,
aby nie zabrakło nam ludzi,
którzy, jako Twoi przyjaciele
pokażą nam Ciebie
i będą solą ziemi
i światłością świata

Amen