NIEDZIELA – ZAKOŃCZENIE NABOŻEŃSTWA

W niedzielę 10.02.2013r. w naszym kościele parafialnym,  po Mszy św. o godź. 11.00 dokończenie Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego.

„Uwielbiaj, duszo moja, Miłosierdzie Pana,
Raduj się w Nim, serce moje całe,
Boś na to przez Niego wybrana,
By szerzyć miłosierdzia Jego chwałę.
Dobroci Jego nikt nie zgłębi, nikt nie zmierzy,
Litość Jego jest nie policzona,
Doznaje tego każda dusza, która się do Niego zbliży,
On ją osłoni i przytuli do miłosiernego łona.
Szczęśliwa dusza, która zaufała Twej dobroci
I zdała się całkowicie na miłosierdzie Twoje,
Dusza jej napełniona pokojem miłości,
Wszędzie jej bronisz, jako dzieci swoje.
O duszo, ktokolwiek ty jesteś na świecie,
Choćby grzechy twoje były czarne jak noc,
Nie lękaj się Boga, ty słabe dziecię,
Bo wielka jest Miłosierdzia Bożego moc (Dz. 1652).
Zawierzenie świata Bożemu miłosierdziu” – Jan Paweł II

„Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milczącej adoracji Jezusa ukrytego w hostii. Trwajcie w modlitwie adoracji i uczcie wiernych tej modlitwy. W niej znajdą pocieszenie i światło ludzie strapieni.”
                                           (Benedykt XVI)