Nowy Rok bieży, w jasełkach leży, a kto…kto?

Czego sobie życzyć w Nowym Roku 2014?
czy skarbów ziemskich?
czy pieśni o wiosennym czasie?
czy drogi kwiatami usłanej?
czy niebios zawsze przejrzystych?
gdzie jest ten skarb trwały i drogocenny,
który zapewni szczęśliwy Nowy Rok?
Życzmy więc sobie wiary co wzrasta
krocząc w światłości,
nadziei co obfituje, szczęśliwej i radosnej,
miłości, co będąc doskonałą, usuwa wszelką bojaźń,
to wszystko zapewni szczęśliwy Nowy Rok 2014
Pokoju w Zbawicielu,
odpoczynku u Jego stóp,
uśmiechu Jego oblicza, promiennego i świetlanego,
radości z Jego obecności,
Chrystusa co raz bliższego,
to jest to, co zapewni szczęśliwy Nowy rok 2014.

Modlitwa na Nowy Rok

Wszechmogący Boże ,
prosimy o błogosławieństwo Twoje na ten nowy rok.
Nie wiemy , co on nam przyniesie ,
co nam w nim dasz.
Jakie przeżyjemy w nim radości , jakie cierpienia ?
To wiesz tylko Ty , Ojcze miłosierny.
Ty znasz początek , trwanie i kres naszego życia.
Ty prowadzisz nas wszystkich przez czas do wieczności.
Daj mi , Ojcze , trwać przy Tobie,
iść wiernie drogą Twoich przykazań ,
abym poddana Tobie , w mocy Twojej spokojnie ,
pokornie i ufnie czyniła to , co się Tobie podoba ,
co do mnie należy , i znosiła to ,
co Ty ześlesz na mnie.
Nie wiem , co mnie w tym roku czeka ,
ale to wiem na pewno , że tym , którzy Ciebie miłują ,
wszystko obraca się ku dobremu i to mi wystarcza. Ojcze , Ty kochasz Twoje dzieci.
Niech rozpocznę ten rok w miłości twojej,
i pozostanę Ci wierna.
Nie dozwól , aby cokolwiek
odłączyło mnie od miłości Twojej.
Kieruj mną według świętej woli twojej.
W Tobie i w twojej woli znajdę pokój ,
bo wola Twoja jest naszym pokojem ,
pokojem wiecznym u Ciebie.