Odszedł Zbigniew Żywica.

Odeszli od nas - wspomnienia , Odszedł Zbigniew Żywica wieloletni sołtys sołectwa Zawoja Dolna - zdjęcie, fotografia

Odszedł Zbigniew Żywica, wieloletni sołtys sołectwa Zawoja Dolna

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 22 marca zmarł Zbigniew Żywica, sołtys sołectwa Zawoja Dolna, piastujący tę funkcję od 1992 roku. Miał 66 lat.

Zbigniew Żywica był także Radnym Gminy Zawoja IV kadencji. Pełnił funkcję Ławnika Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. Był delegatem do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej.

W 2014 roku zajął 4. miejsce w konkursie „Zasłużony Sołtys Województwa Małopolskiego”, a w 2018 roku, decyzją Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja, odznaczony został  tytułem „Zasłużony dla Gminy Zawoja” za szczególne zasługi poniesione na rzecz rozwoju Gminy Zawoja.
Zawsze żywo interesował się sprawami Gminy Zawoja i aktywnie działał na rzecz społeczności lokalnej Zawoi Dolnej zwłaszcza  w sprawach związanych z poprawą  infrastruktury drogowej w sołectwie. Dzięki jego staraniom powstało wiele obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Zawoja. Zapamiętamy go jako człowieka skromnego, życzliwego i zawsze chętnego do pomocy.

źródło: https://sucha24.pl

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „十 w dniu 29 marca 2021 r. (poniedziałek) godzinie 14.00 Zgłębokim żalem zawiadamiamy że đnia 22 marca 202 roku przeżywszy lat 66 zaopatrzony Świętymi Sakramentami zmarł ZBIGNIEW ŻYWICA zam. Zawoja "Łatki" Nabożeństwo Żałobne obne zostanie odprawione w Kościele Parafialnym w Ζαwοι Centrum po którym nastÄpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. Modhtwy w intencji Zmarłego rozpoczną się w Kościele przed Mszą żałobna godzinie 13.30 Ο czym zawiadamia pogrążona w żałobie: RODZINA pogrzebowy sojr Cetnm 01 395 75”
https://