OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 12.01.2014r.

Święto Chrztu Pańskiego, dn. 12. 01. 2014 r.  

Dziś o godz. 11.00 Msza św. w czasie której, będziemy udzielać Sakrament Chrztu św. O godz. 16.30 Nieszpory, a o godz. 17.00 Msza św. wieczorna.
Jutro wspomnienie – św. Hilarego, bp. i doktora Kościoła.
W czwartek po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i półgodzinna Adoracja w ciszy. Zapraszamy jak najwięcej parafian.
W piątek wspomnienie – św. Antoniego, opata.
W czwartek do południa kancelaria parafialna nie będzie czynna.
U ministrantów przed kościołem są czasopisma katolickie. Zachęcamy do ich nabycia.
Plan kolędy na bieżący tydzień:
Jutro – Skupnie, Opaczne, Barany, Kolędówka, Włosianka, Średnie, Surzyny i Bory do p. Kardasia.
Wtorek – Szczurki i Śmietany.
Środa – Surmiacy, Piergiesowe Polanki, Kalina Górna i Dolna.
Czwartek – 1 Ks. Od Drogomistrzówki, Bębny Dolne, Fiedorówka, domy przy drodze.
2 Ks. Od godz. 14.30 – Budzonie.
Sobota – 1 Ks. Dolne Jaworskie, Mętle, Dolina, Buczyna, Górne Jaworskie i Leśniczówka.
2 Ks. – Hopy, Stróże i Maryniacy.
Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd 22. 01. do Centrum bł. Jana Pawła II, do Krakowa. Chętni mogą się jeszcze zgłaszać do przyszłej niedzieli włącznie.