OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 24.03.2013r.

Niedziela Palmowa, dn. 24. 03. 2013 r.

Dziś po Mszy św. o godz. 11.00 „Droga Krzyżowa” dla wszystkich. O godz. 16.00 „Gorzkie Żale” z kazaniem pasyjnym, a o godz. 17.00 Msza św. wieczorna.
Dziś o godz. 14.30 na plebanii spotkanie pracownic Zespołu Charytatywnego i członków Rady Duszpasterskiej.
Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy W i e l k i T y d z i e ń.
Od jutra Msze św. wieczorne w dni powszednie, niedziele i święta będą odprawiane o godz. 18.00.
W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna tylko w W. Wtorek od godz. 8.00 do 10.00. Można jeszcze zgłaszać dzieci do Chrztu św.
Przypominamy, że w W. Poniedziałek, W. Wtorek i W. Środę nie będzie można skorzystać ze spowiedzi św. gdyż księża będą spowiadać w sąsiednich parafiach.
W i e l k i C z w a r t e k – przed południem nie będzie żadnych nabożeństw. Również nie będziemy spowiadać, gdyż Ks. Kardynał zaprosił wszystkich kapłanów do Łagiewnik na Mszę św. Spowiadać będziemy po południu od godz. 16.00 – 17.45. O godz. 18.00 Msza św. koncelebrowana na pamiątkę ustanowienia Najśw. Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa. Po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy, I część „Gorzkich Żali” i Adoracja do godz. 23.00.
W i e l k i P i ą t e k – przed południem przychodzimy do kościoła na Adorację Pana Jezusa w Ciemnicy. Spowiadać będziemy od godz. 7.00 – 9.00 rano i po południu od godz. 16.00 – 17.45. O godz. 18.00 rozpoczną się ceremonie Wielkiego Piątku z Komunią św. Po Komunii św. nastąpi przeniesienie P. Jezusa do Bożego Grobu. Następnie zostaną odśpiewane „Gorzkie Żale”, po I części wygłoszone kazanie pasyjne.
Po „Gorzkich Żalach” będzie odprawiona „Droga Krzyżowa”. Po tym nastąpi całonocna Adoracja Najsw. Sakramentu według następującego porządku: od godz. 23.30 – 2.00 w nocy będzie prowadziła młodzież KSM-u i Oazy. Serdecznie zapraszamy na tę Adorację jak najwięcej młodzieży pracującej i uczącej się. O godz. 3.30 nad ranem będzie Adoracja prowadzona przez Grupę Modlitewną Nauczycieli. Serdecznie zapraszamy na tę Adorację wszystkich nauczycieli z naszej parafii i jak najwięcej parafian.
Podobnie jak w Środę Popielcową tak i w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
W i e l k a S o b o t a – przez cały dzień przychodzimy na Adorację Pana Jezusa w Bożym Grobie. O godz. 10.00 będą Adorację prowadzić dzieci. Zapraszamy wtedy dzieci z całej parafii. Przed południem święcenie pokarmów w kościele o godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00. Na Mosornem w punkcie katechetycznym o godz. 11.30, na Wełczy o godz. 12.00 i na Gołyni również o godz. 12.00. O godz. 18.00 rozpoczną się ceremonie Wigilii Paschalnej poświęcenie ognia i paschału przed kościołem, później czytanie proroctw i Msza św. koncelebrowana w czasie której, nastąpi poświęcenie wody chrzcielnej i odnowienie obietnic Chrztu św. Zaraz po Mszy św. procesja Rezurekcyjna wokół kościoła. Na procesję zabieramy wszystkie feretrony i chorągwie. Wszyscy wierni niech przyniosą świece. Parafianie, którzy mają stroje regionalne, niech przyjdą w nich do kościoła. Dzieci zapraszamy do sypania kwiatków. W Wielką Sobotę zachęcamy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych do godzin wieczornych.
W przyszłą niedzielę U r o c z y s t o ś ć Z m a r t w y c h w s t a n i a P a ń s k i e g o. Msze św. będą odprawiane jak w każdą niedzielę, z tym, że Msza św. wieczorna już o godz. 18.00.
U ministrantów przed kościołem są czasopisma katolickie. Zachęcamy do ich nabycia.
Zbliżają się Święta Zmartwychwstania Pańskiego, dlatego zwracamy się, jak co roku, z prośbą o zrobienie porządków na grobach swoich najbliższych.
W Wielki Wtorek o godz. 17.00 na plebanii spotkanie rodziców i chrzestnych.