OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26.12.2012r.

             O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E.

                                                     Święto św. Szczepana.      dn. 26.12.2012r.

Dziś Msze św. jak w każdą niedzielę. Po Mszy św. o godz. 9.00 i 11.00 pobłogosławienie owsa. O godz. 17.00 Msza św. wieczorna. Nieszporów dziś nie ma.

Jutro święto – św. Jana Apostoła i Ewangelisty.

W piątek – Świętych Młodzianków, Męczenników.

W przyszłą niedzielę święto – Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa.

Jutro kancelaria parafialna nie będzie czynna.

            Jutro rozpoczynamy kolędę, czyli odwiedziny duszpasterskie. Prosimy, aby ją traktować jako uroczystość religijną, o ile to możliwe, by wszyscy byli w domu.

Początek kolędy:

Jutro – 1 ks. Wełcza, Można, Trzebuniacy, Marki do szkoły włącznie

            2 ks. Surmiacy, Piergiesowe Polanki, Kalina Górna i Dolna

Piątek – 1 ks. Śpikówka, Szczurkówka, Kiczora, Łazy, Topory, Kaselówka, Smyraki, Sfalisko

              2 ks. od rana Budzonie

Sobota – 1 ks. Wełcza od szkoły w dół, Łabędzie, Mleczna

               2 ks. Skupnie, Opaczne, Barany, Kolędówka, Włosianka, Średnie, Surzyny do p. Kardasia