OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE, 4 niedziela Adwentu – 23.12.2012r.

           

             O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E.

                                                    4 Niedziela Adwentu.                              Dn. 23. 12. 2012 r.

Dziś po Mszy św. o godz. 6.30 wystawienie Najśw. Sakramentu i odśpiewamy „Uwielbiaj duszo moja Pana”. O godz. 16.30 Nieszpory, a o godz. 17.00 Msza św. wieczorna.

            Jutro przypada Wigilia Bożego Narodzenia. O godz. 6.30 ostatnie Roraty z nowenną do Dzieciątka Jezus. Mszy św. wieczornej nie będzie. Wszyscy zasiadamy do stołu wigilijnego. Jest to święto rodzinne. Bierzmy opłatek do ręki z sercem przepełnionym miłością i przebaczeniem jeden drugiemu. Boża Dziecina przychodzi, aby nas pojednać ze Swoim Ojcem Niebieskim, ale najpierw my musimy pojednać się z naszymi bliźnimi. O godz. 12.00 w nocy zostanie odprawiona Pasterka, w czasie, której razem z nami kolędy śpiewać będą członkowie zespołów regionalnych. Zwracamy się z prośbą do naszych parafian, którzy mają stroje regionalne, aby na Pasterkę przyszli w tych strojach. Po Pasterce w kościele zespoły regionalne będą śpiewać kolędy. Zatrzymajmy się, aby wtedy posłuchać tych zespołów. W czasie Pasterki, jak w ubiegłych latach, składka będzie przeznaczona na Fundusz Obrony Życia.

            W Wigilię przed Pasterką o godz. 23.30 młodzież Oazowa i KSM-u zaprasza na wspólne czuwanie modlitewne.

We wtorek przypada U r o c z y s t o ś ć  B o ż e g o  N a r o d z e n i a. Msze św. będą odprawiane jak w każdą niedzielę, a więc o godz. 7.30, 9.00, 11.00, w kaplicy na Wełczy o godz. 10.00. Po południu o godz. 16.30 zapraszamy na wspólne śpiewanie kolęd z chórem, a o godz. 17.00 Msza św. wieczorna.

U ministrantów przed kościołem są czasopisma katolickie. Zachęcamy do ich nabycia.