OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE- NIEDZIELA PALMOWA.

Niedziela Palmowa, dn. 13. 04. 2014.

Dziś po Mszy św. o godz. 11.00 „Droga Krzyżowa” dla wszystkich. O godz. 16.00 „Gorzkie Żale” z kazaniem pasyjnym, a o godz. 17.00 Msza św. wieczorna.
Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy W i e l k i  T y d z i e ń.
Od jutra Msze św. wieczorne w dni powszednie, niedziele i święta będą odprawiane o godz. 18.00.
W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna tylko w Wielki Wtorek od godz. 8.00 do 10.00. Można wtedy zgłaszać dzieci do Chrztu św., który będzie udzielany w II Dzień Zmartwychwstania Pańskiego.
Przypominamy, że w W. Poniedziałek, W. Wtorek i W. Środę nie będzie można skorzystać ze spowiedzi św. gdyż księża będą spowiadać w sąsiednich parafiach i jeszcze będzie się odbywać nauka religii w szkole.
W i e l k i  C z w a r t e k – przed południem nie będzie żadnych nabożeństw. Również nie będziemy spowiadać, gdyż Ks. Kardynał zaprosił wszystkich kapłanów do Łagiewnik na Mszę św. Spowiadać będziemy po południu od godz. 16.00 do 17.45. O godz. 18.00 Msza św. koncelebrowana na pamiątkę ustanowienia Najśw. Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa. Po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy, I część „Gorzkich Żali” i Adoracja do godz. 23.00.
W i e l k i  P i ą t e k – przed południem przychodzimy do kościoła na Adorację Pana Jezusa w Ciemnicy.  Spowiadać będziemy od godz. 7.00 do 9.00 rano i po południu od godz. 16.00 do 17.45. O godz. 18.00 rozpoczną się ceremonie Wielkiego Piątku z Komunią św. Po Komunii św. nastąpi przeniesienie P. Jezusa  do Bożego Grobu. Następnie zostaną odśpiewane „Gorzkie Żale”, po I części wygłoszone kazanie pasyjne.  Po „Gorzkich Żalach” będzie odprawiona „Droga Krzyżowa”. Po tym nastąpi całonocna Adoracja Najśw. Sakramentu według następującego porządku: od godz. 23.30 – 1.00 w nocy będzie prowadziła młodzież KSM-u i Oazy. Serdecznie zapraszamy na tę Adorację jak najwięcej młodzieży pracującej i uczącej się. Od godz. 1.30 – 3.00 w nocy Koło Przyjaciół Radia Maryja. Od godz. 3.30 nad ranem będzie Adoracja prowadzona przez Grupę Modlitewną Nauczycieli. Serdecznie zapraszamy na tę Adorację wszystkich Nauczycieli z naszej parafii i jak najwięcej parafian.
Podobnie jak w Środę Popielcową tak i w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
W i e l k a  S o b o t a – przez cały dzień przychodzimy na Adorację Pana Jezusa w Bożym Grobie. O godz.. 10.00 będą Adorację prowadzić dzieci. Zapraszamy wtedy dzieci z całej parafii. Przed południem święcenie pokarmów w kościele o godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00. Na Mosornem w punkcie katechetycznym o godz. 11.30, na Wełczy o godz. 12.00 i na Gołyni również o godz. 12.00. O godz. 18.00 rozpoczną się ceremonie Wigilii Paschalnej, poświęcenie ognia i paschału przed kościołem, później czytanie proroctw i Msza św. koncelebrowana w czasie której, nastąpi poświęcenie wody chrzcielnej i odnowienie obietnic Chrztu św. Zaraz po Mszy św. procesja Rezurekcyjna wokół kościoła. Na procesję zabieramy wszystkie feretrony i chorągwie. Wszyscy wierni niech przyniosą świece. Parafianie, którzy mają stroje regionalne, niech przyjdą w nich do kościoła. Dzieci zapraszamy do sypania kwiatków. W Wielką Sobotę zachęcamy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych do godzin wieczornych.
W przyszłą niedzielę U r o c z y s t o ś ć  Z m a r t w y c h w s t a n i a  P a ń s k i e g o. Msze św. będą odprawiane jak w każdą niedzielę, z tym, że Msza św. wieczorna już o godz. 18.00.
U ministrantów przed kościołem są czasopisma katolickie. Zachęcamy do ich nabycia.
Zbliżają się Święta Zmartwychwstania Pańskiego, dlatego prosimy, jak co roku, z prośbą o zrobienie porządków na grobach swoich najbliższych.
Pragniemy podziękować wszystkim ofiarodawcom, którzy w ubiegłą niedzielę złożyli ofiary na pokrycie kosztów za energię elektryczną. Złożono 6.398 zł. 84 gr. oraz 20 koron czeskich i 1 euro. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” tym którzy złożyli ofiary i tym którzy liczyli.
W Wielki Wtorek o godz. 17.00 na plebanii spotkanie rodziców i chrzestnych.
Jak było zapowiadane dziś o godz. 18.00 młodzież zaprasza na misterium, które będzie w Sali Domu Parafialnego. Serdecznie zapraszamy.
Nasz dekanat makowski jest zaproszony przez Ks. Kardynała w dniu 2. 05. Na Wawel, do uczestniczenia w nowennie przed Uroczystością św. Stanisława. Chcemy zorganizować wyjazd  autobusem z naszej parafii. Można się zapisywać od dziś w zakrystii. Koszt od jednej osoby wynosi 17 zł. Będzie okazja zwiedzić katedrę, groby królewskie i dzwon Zygmunta.