OGŁOSZENIA PARAFIALNE- 25.03.2018r.

Niedziela Palmowa, dn. 25. 03. 2018 r.

Dziś po Mszy św. o godz. 11.00 „Droga Krzyżowa” dla wszystkich. O godz. 16.00 „Gorzkie Żale” z kazaniem pasyjnym. O godz. 17.00 Msza św. wieczorna.

Dziś o godz. 18.00 w sali Domu Parafialnego młodzież KSM-u zaprasza na Misterium Męki Pańskiej pod tytułem „MIECZ BOLEŚCI”.

Od jutra w dni powszednie, niedziele i święta Msze św. wieczorne będą odprawiane o godz. 18.00.

Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy W I E L K I T Y D Z I E Ń.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna tylko w Wielki Wtorek od godz. 8.00 – 10.00. Wtedy będzie jeszcze można zapisać dzieci do Chrztu św., który będzie udzielany w II Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Spotkanie rodziców i chrzestnych w Wielką Środę o godz. 17.15.

Przypominamy, że w Wielki Poniedziałek, w Wielki Wtorek i w Wielką Środę nie będzie można skorzystać ze spowiedzi św., gdyż księża będą spowiadać w sąsiednich parafiach.

W i e l k i C z w a r t e k – przed południem nie będzie żadnych nabożeństw. Również nie będziemy spowiadać, gdyż Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski zaprosił kapłanów do Łagiewnik na Mszę św. Spowiadać będziemy po południu od godz. 16.00 do 17.45. O godz. 18.00 Msza św. koncelebrowana na pamiątkę ustanowienia Najśw. Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa. Po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy, I część „Gorzkich Żali” i Adoracja do godz. 23.00.
W i e l k i P i ą t e k – przed południem przychodzimy do kościoła na Adorację Pana Jezusa w Ciemnicy. Spowiadać będziemy od godz. 7.00 do 9.00 i po południu od godz. 16.00 do 17.45. O godz. 18.00 rozpoczną się ceremonie W. Piątku z Komunią św. Po Komunii św. przeniesienie P. Jezusa do Bożego Grobu. Następnie zostaną odśpiewane „Gorzkie Żale”. Po I części będzie wygłoszone kazanie pasyjne. Po „Gorzkich Żalach” będzie odprawiona „Droga Krzyżowa” Po tym nastąpi całonocna Adoracja Najśw. Sakramentu według następującego porządku: od godz. 23.30 – 1.00 w nocy będzie prowadziła młodzież KSM i Oazy. Serdecznie zapraszamy na tę Adorację jak najwięcej młodzieży uczącej się i pracującej. Od godz. 1.30 – 3.00 w nocy Koło Przyjaciół Radia Maryja. Od godz. 3.30 nad ranem będzie Adoracja prowadzona przez Grupę Modlitewną Nauczycieli. Serdecznie zapraszamy na tę Adorację Nauczycieli i jak najwięcej parafian.

Podobnie jak w Środę Popielcową tak i w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

W i e l k a S o b o t a – przez cały dzień przychodzimy na Adorację P. Jezusa w Bożym Grobie. O godz. 10.00 Adorację będą prowadzić dzieci. Zapraszamy wtedy dzieci z całej parafii. Przed południem święcenie pokarmów w kościele o godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00. Na Mosornem w punkcie katechetycznym o godz. 11.30, na Wełczy o godz. 12.00 i na Gołyni również o godz. 12.00. O godz. 18.00 rozpoczną się ceremonie Wigilii Paschalnej, poświęcenie ognia i paschału przed kościołem, później czytanie proroctw i Msza św. koncelebrowana w czasie której, nastąpi poświęcenie wody chrzcielnej i odnowienie obietnic Chrztu św. Zaraz po Mszy św. procesja Rezurekcyjna wokół kościoła. Na procesję zabieramy wszystkie feretrony i chorągwie. Wszyscy wierni niech przyniosą świece. Parafianie, którzy mają stroje regionalne, niech przyjdą w nich do kościoła. Dzieci zapraszamy do sypania kwiatków. W Wielką Sobotę zachęcamy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych do godzin wieczornych.

W przyszłą niedzielę U r o c z y s t o ś ć Z m a r t w y c h w s t a n i a P a ń s k i e g o. Msze św. będą odprawiane jak w każdą niedzielę z tym , że Msza św. wieczorna już o godz. 18.00.

U ministrantów przed kościołem są czasopisma katolickie. Zachęcamy do ich nabycia.

Zbliżają się Święta Zmartwychwstania Pańskiego, dlatego zwracamy się, jak co roku, z prośbą o zrobienie porządków na grobach swoich najbliższych. Śmieci należy wyrzucać do kontenerów, a nie jak czynią niektórzy do skarpy lub obok kontenerów