On każdego powołał do tej wspólnoty.

Znalezione obrazy dla zapytania wiara kościół katolicki

Moje miejsce w Kościele 

By odnaleźć swoje miejsce w Kościele, trzeba najpierw przyjąć wizję jego nadprzyrodzoności i powszechności.

Owszem, ważna jest obecność w nim i wiara ludzi, lecz najważniejsze jest to, że jego początek i moc, której „potęga piekła nie zwycięży” (Mt 16, 18), mają swoje źródło i trwałość w Chrystusie. Dzięki Jego obecności w Kościele Piotr i jego następcy mogą być skałą Kościoła. Różnorodność ludów i języków nie mogłaby się ostać tylko na ludzkim fundamencie. W świetle dzisiejszej Ewangelii warto więc podjąć pogłębioną osobistą refleksję o Kościele. Po pierwsze, zbudował go sam Jezus, i dlatego warto wyprostować lub porzucić czysto ludzkie myślenie o nim. Po drugie, jego trwałość nie zależy od czynnika ludzkiego. Obietnica Jezusa jest zachętą do walki o dobro, zwłaszcza w chwilach, kiedy po ludzku tracę nadzieję. Nie mogę zapomnieć, że i ja jestem współpracownikiem w Jego Kościele. On każdego powołał do tej wspólnoty i każdego w niej potrzebuje .
Ty, Panie, wezwałeś mnie do wspólnoty Kościoła i chcesz,
abym w nim realizował swoje chrześcijańskie życie.
Niech Twój Duch w każdej sytuacji pomaga mi zobaczyć,
że dzięki Twojej obecności Kościół zawsze jest wspólnotą zbawienia.
źródło komentarza liturgicznego na dzisiaj: katolik.pl
https://