Październik.

Językowy miesiąc. Październik 2018 - Madame Polyglot

Różańcowy październik

„Październik łańcuchem różańca opasany
światu nadzieję i radość niesie
różaniec dla ludzi na ziemię zesłany
wiele łask z nieba od Boga przyniesie

Modlitwa różańcem po świecie płynie
jego tajemnice na ziemi głosi
do serc ludzkich wpada i nigdy nie ginie
modlitwą Maryjną do nieba się wznosi

Ojcze Nasz i Zdrowaś niesie się po świecie
i przed Boga tronem echem się unosi
ufną wiarę wpaja w każde Boże dziecię
chwałę Matki Bożej i Jej Syna głosi

Paciorki różańca są do nieba drogą
mają moc tajemną przed ludźmi zakrytą
każdą dziesiątką proszącym pomogą
są łańcuchem łask Bożych miłością spowitą

Wdzięczny październik choć smutny i szary
różańcem do serc ludzkich wielką radość wlewa
i za wymodlone przez ludzi od Boga dary
Ave Maryja Swej Pani z całym światem śpiewa”

https://