Pierwszy czwartek miesiąca – Adoracja w ciszy.

Pierwszy czwartek miesiąca jest okazja by przyjść do naszego kościoła parafialnego i w ciszy adorować Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

——————————————————————————————-

Czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu?

——————————————————————————————

Adorować, znaczy czcić Boga z miłością, szacunkiem i dziękczynieniem w miejscu Jego obecności, w Jego wspaniałości i w całym Jego dziele zbawienia. Adoracja jest więc zatem pełnym miłości spotkaniem z naszym Bogiem, Panem, Stwórcą, Zbawicielem i najlepszym Przyjacielem.

Poprzez adorację Jezus dotyka duszy każdego człowieka i działa w samym sercu świata. Będąc uniwersalnym środkiem przeciwko złu, które nęka ludzkość, adoracja jest czerpaniem miłości Bożej z samego jej źródła.

Adoracja nie jest tylko osobistą postawą, nawet jeżeli jest głównie sprawą duchową osoby. To postawa całego Kościoła, który, ponieważ pozostaje zjednoczony z Chrystusem, uwielbia Go i uwielbia Ojca wraz z Nim, adoruje w imieniu całej ludzkości. Adoracja jest czerpaniem łask dla całej ludzkości. Innymi słowy, z duchowych owoców modlitwy przed Najświętszym Sakramentem my wszyscy korzystamy.

Dla Jana Pawła II, którego całe życie przeniknięte było głębokim zjednoczeniem z Bogiem na modlitwie, najważniejsze miejsce zajmowała Eucharystia, a także związana z nią adoracja Najświętszego Sakramentu.

——————————————————————————————————————–

Mały poradnik dla tych, którzy adorują
Pana Jezusa w ciszy.

——————————————————————————————————————–

Uważaj, jeśli już trochę zasmakowałeś w adoracji, dla diabła stałeś się wrogiem numer 1.
Uważaj, ten dar jest bardzo delikatny i bardzo kruchy, bo ty sam taki jesteś.
Bądź pokorny, łatwo możesz stracić to, co otrzymałeś.
Nie licz, że będzie lepiej. Przyjdą zniechęcenia, lenistwo i zima.
Bóg pokaże ci także pustynię, chce, abyś na pustyni dojrzał i oczyścił swoje motywacje.
Próbuj dostrzegać, co Bóg czyni w twoim życiu i w tobie, dzięki adoracji.
Jeśli masz pragnienie adoracji, idź za nim, bo Pan chce ci dać jeszcze więcej.
Jezus oczekuje od ciebie, abyś dzielił się owocami adoracji z innymi.
Adoracja to źródło z którego może wypłynąć dla ciebie nowe życie.
Nie bój się, ale pozwól, aby Pan cię poprowadził.