Pierwszy dzwonek – witaj szkoło.

Pierwszy dzwonek za nami » Powiat Dzierżoniowski

Droga szkoło już wracamy,
bo wakacji minął czas
i nadzieję na to mamy,
że przywitasz miło nas.

Przynosimy mnóstwo wspomnień,
tylko czasu trochę daj.
My ci wszystko opowiemy
jaki piękny jest nasz kraj.

Mamy również moc pamiątek,
mamy zdjęcia naszych gór.
Jak szczytami czeszą czule
włosy w dal płynących chmur.

I nagrania znad Bałtyku,
powitania białych mew,
rozbawionych dzieci krzyki
i syreny tęskny śpiew.

Długo będzie się wspominać
wakacyjny błogi czas.
Jak się słonko śmiało z nami
i jak pięknie pachniał las.

Przynosimy wiatr we włosach,
tańczył z nami pośród zbóż.
Pięknie było na wakacjach,
lecz do szkoły tęskno już.

źródło: poetyckie zacisze.pl

https://


JAN PAWEŁ II DO NAUCZYCIELI

Drodzy nauczyciele i wychowawcy, z uznaniem pragnę podkreślić Wasz trud, jaki wkładacie w wychowanie młodego pokolenia. Serdecznie Wam dziękuję za tę szczególnie ważną i trudną pracę. Dziękuję za Waszą służbę Ojczyźnie. Sam mam osobisty dług wdzięczności wobec polskiej szkoły, wobec nauczycieli i wychowawców, których pamiętam do dzisiaj i modlę się za nich codziennie. To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dzisiaj owocuje w moim życiu.

Dobro młodego pokolenia niech będzie troską Waszego życia i Waszej pracy wychowawczej. (…) Czyż może być większe powołanie od tego, którym Bóg Was obdarzył?
Łowicz 14 czerwca 1999r.

https://