PLAN KOLĘDY 2012/13

Czwartek 27. 12. 2012
1 Ks. Wełcza, Można, Trzebuniacy, Marki do szkoły włącznie
2 Ks. Surmiacy, Piergiesowe Polanki, Kalina Górna i Dolna

Piątek 28.12. 2012
1 Ks. Śpikówka, Szczurkówka, Kiczora, Łazy, Topory, Kaselówka, Smyraki, Sfalisko
1 Ks. Budzonie

Sobota 29.12. 2012
1 Ks. Wełcza, od szkoły w dół, Łabędzie, Mleczna
2 Ks. Skupnie, Opaczne, Barany, Kolędówka, Włosianka, Średnie, Surzyny do p. Kardasia

2013
Środa 2. 01. 2013
Wełczoń, Gliśnica do starej piekarni

Czwartek 3. 01. 2013
Kudłata, Podkiczorka, Koszorek, Krzonka, Hujdowa, Masłówka do szkoły

Sobota 5. 01. 2013
1 Ks. Gronik, Polonki, Chrabkowa, Mosorne do p. Grzegorza Trybały
2 Ks. Od Drogomistrzówki, Bębny Dolne, Fiedorówka, domy przy drodze

Poniedziałek 7. 01. 2013
Malikowa, Czarnotowa, Bubiakowa, u Panienki i Gawły

Wtorek 8. 01. 2013
Od p. Hadowskich, Maliki, Polaki, Kąkole, do p. Kostyrów

Środa 9. 01. 2013
Dalszy ciąg Mosornego i Podgórze

Czwartek 10. 01. 2013
Od starej piekarni, Podsot, Trybały, Warzechówka

Sobota 12. 01. 2013
1 Ks. Petułowa, Rąbaniska, Błędna po potok
2 Ks. Bębny Górne

Poniedziałek 14. 01. 2013
Sitkówka, Pająki, Marszałki

Wtorek 15. 01. 2013
Chowaniacy i Fujacy

Środa 16. 01. 2013
Dolne Jaworskie, Mętle, Dolina, Buczyna, Górne Jaworskie i Leśniczówka

Czwartek 17. 01. 2013
1 Ks. Łatki i Mazury
2 Ks. Sałaciaki w kierunku Sióstr, domy pod Surmiakami

Piątek 18. 01. 2013
Od p. Władysława Koziny, Sule i Giertugi Dolne

Sobota 19. 01. 2013
Bartyzele

Poniedziałek 21. 01. 2013
Hopy, Stróże, Maryniacy

Wtorek 22. 01. 2013
Od p. Sobaniaka, Brzeg, do p. Bartyzela

Środa 23. 01. 2013
Zalas i Gołynia do p. Łatków

Czwartek 24. 01. 2013
1 Ks. Zemliki, Hujdy, Koziny do p. Władysława Hujdy
2 Ks. Od p. Łatków do końca Gołynii

Piątek 25. 01. 2013
Od Urzędu Gminy, przy szosie, po Ośrodek Zdrowia

Sobota 26. 01. 2013
Szczurki i Śmietany

Poniedziałek 28. 01. 2013
Za wodą, Miśkowce, Żywczaki, Zające

Wtorek 29. 01. 2013
Rodziny koło kościoła, Borowi, Piergiesy i Giertugi Górne

Środa 30. 01. 2013
Od p. Gancarczyka, dokończenie Brzegu, do p. Jacka Szarleja