PLAN KOLĘDY – ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH W PARAFII.

Plan Kolędy 2014.

Czwartek 2. 01. 2014
Wełcza, Można, Trzebuniacy, Marki do szkoły włącznie

Sobota 4. 01. 2014
1 Ks. Sałaciaki w kierunku Sióstr, domy pod Surmiakami
2 Ks. Od starej piekarni, Podsot, Trybały i Warzechówka

Wtorek 7. 01. 2014
Od p. Sobaniaka, Brzeg do p. Bartyzela

Środa 8. 01. 2014
Chowaniacy i Fujacy

Czwartek 9. 01. 2014
Wełcza od szkoły w dół, Łabędzie, Mleczna

Sobota 11. 01. 2014
1 Ks. Zemliki, Hujdy, Koziny do p. Hujdy
2 Ks. Od p. Gancarczyka, dokończenie Brzegu do p. Jacka Szarleja

Poniedziałek 13. 01. 2014
Skupnie, Opaczne, Barany, Kolędówka, Włosianka, Średnie, Surzyny, Bory do p. Kardasia

Wtorek 14. 01. 2014
Szczurki i Śmietany

                                                                                                      
Środa 15. 01. 2014
Surmiacy, Piergiesowe Polanki, Kalina Górna i Dolna

Czwartek 16. 01. 2014
1 Ks. Od Drogomistrzówki, Bębny Dolne, Fiedorówka, domy przy drodze
2 Ks. od godz. 14.30 – Budzonie

Sobota 18. 01. 2014
1 Ks. Dolne Jaworskie, Mętle, Dolina, Buczyna, Górne Jaworskie i Leśniczówka
2 Ks. Hopy, Stróże i Maryniacy

Poniedziałek 20. 01. 2014
Śpikówka, Szczurkówka, Kiczora, Łazy, Topory, Kaselówka, Smyraki i Sfalisko

Wtorek 21. 01. 2014
Za wodą, Miśkowce, Żywczaki i Zające

Środa 22. 01. 2014
Od p. Hadowskich, Maliki, Polaki, Kąkole do p. Kostyrów

Czwartek 23. 01. 2014
Zalas i Gołynia do p. Łatków

Sobota 25. 01. 2014
1 Ks. Rodziny k/ kościoła, Borowi, Piergiesy i Giertugi Górne
1 Ks. Od Urzędu Gminy, przy szosie po Ośrodek Zdrowia

Poniedziałek 27. 01. 2014
Od rana – Wełczoń, dolinka za mostem, Gliśnica do starej piekarni
Po południu od godz. 15.00 – od p. Łatków do końca Gołyni

Wtorek 28. 01. 2014
Łatki i Mazury

Środa 29. 01. 2014
Bartyzele

Czwartek 30. 01. 2014
1 Ks. Bębny Górne
2 Ks. od godz. 13.00 – od p. Władysława Koziny Sule i Giertugi Dolne