PLAN KOLĘDY W NASZEJ PARAFII

Znalezione obrazy dla zapytania plan kolędy obrazkiPlan Kolędy

GRUDZIEŃ 2016

Wtorek 27. 12. 2016
1 Ks. Za wodą, Miśkowce, Żywczaki, Zające
2 Ks. Gronik, Polonki, Chrabkowa, Mosorne do p. Grzegorza Trybały

Środa 28.12. 2016
1 Ks. Dolne Jaworskie, Mętle, Dolina, Buczyna, Górne Jaworskie, Leśniczówka
2 Ks. Dalszy ciąg Mosornego i Podgórze

Czwartek 29.12. 2016
1 Ks. Od Drogomistrzówki, Bębny Dolne, Fiedorówka, domy przy drodze
2 Ks. Petułowa, Rąbaniska, Błędna po potok

Piątek 30. 12. 2016
1 Ks. Od p. Hadowskich, Maliki, Polaki, Kąkole do p. Kostyrów
2 Ks. Skupnie, Barany, Kolędówka, Włosianka, Średnie, Surzyny i Bory do p. Kardasia

      STYCZEŃ 2017

Poniedziałek 02. 01. 2017
1 Ks. Kudłata, Koszorek, Krzonka, Skutowa, Hujdowa, Masłówka do szkoły

Wtorek 03. 01. 2017
1 Ks. Od starej piekarni, Podsot, Trybały, Warzechówka

Środa 04. 01. 2017
1 Ks. Od p. Sobaniaka, Brzeg do p. Bartyzela

Czwartek 05. 01. 2017
1 Ks. Malikowa, Czarnotowa, Bubiakowa, u Panienki, Gawły

Sobota 07. 01. 2017
1 Ks. Od p. Gancarczyka, dokończenie Brzegu do p. Jacka Szarleja
2 Ks. Kalina Dolna i Górna, Piergiesowe Polanki

Poniedziałek 09. 01. 2017
1 Ks. Wełcza, Można, Trzebuniacy, Marki do szkoły włącznie
1 Ks. Od godz. 14.00 – Bartyzele

Wtorek 10. 01. 2017
1 Ks. Zalas i Gołynia
2 Ks. Od godz. 14.00 – Budzonie
                                                                        
Środa 11. 01. 2017
1 Ks. Pająki, Marszałki
 
Czwartek 12. 01. 2017
1 Ks. Wełcza od szkoły w dół, Łabędzie, Mleczna

Sobota 14. 01. 2017
1 Ks. Łatki i Mazury
2 Ks. Od p. Stopków, do końca Gołyni i Sitkówka

Poniedziałek 16. 01. 2017
1 Ks. Surmiacy, Śpikówka, Szczurkówka, Łazy, Topory, Kaselówka, Smyraki, Sfalisko

Wtorek 17. 01. 2017
1 Ks. Szczurki i Śmietany
2 Ks. Od godz. 14.00 – Wełczoń, Gliśnica, do starej piekarni

Środa 18. 01. 2017
1 Ks. Zemliki, Hujdy, Koziny do p. Hujdy

Czwartek 19. 01. 2017
1 Ks. Hopy, Stróże i Maryniacy

Sobota 21. 01. 2017
1 Ks. Rodziny koło kościoła, Borowi, Piergiesy, Giertugi Górne
2 Ks. Sałaciaki w kierunku Sióstr, domy pod Surmiakami

Poniedziałek 23. 01. 2017
1 Ks. Chowaniacy i Fujacy

Wtorek 24. 01. 2017
1 Ks. Od Urzędu Gminy, przy szosie po Ośrodek Zdrowia

Środa 25. 01. 2017.
1 Ks. Bębny Górne
2 Ks. Od godz. 13.30 – Od rodziny Tomczak, Sule, Giertugi Dolne