PLAN KOLĘDY – WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W NASZYCH DOMACH

Znalezione obrazy dla zapytania plan kolędy

Plan Kolędy 2017/18.

Środa 27. 12. 2017
1 Ks. Wełcza, Można, Trzebuniacy, Marki do szkoły włącznie
2 Ks. Kudłata, Podkiczorka, Koszorek, Krzonka, Hujdowa, Masłówka, do szkoły

Czwartek 28. 12. 2017
1 Ks. Wełcza od szkoły w dół, Łabędzie, Mleczna
2 Ks. Malikowa, Czarnotowa, Bubiakowa, u Panienki, Gawły

Piątek 29. 12. 2017
1 Ks. Surmiacy, Łazy, Topory, Kaselówka, Smyraki, Sfalisko
2 Ks. Dolne Jaworskie, Mętle, Śpikówka, Szczurkówka, Dolina, Buczyna, Górne
Jaworskie, Leśniczówka

Sobota 30. 12. 2017
Od Drogomistrzówki, Bębny Dolne, Fiedorówka, domy przy drodze

Wtorek 2. 01. 2018
Od p. Hadowskich, Maliki, Polaki, Kąkole, do p. Kostyrów

Środa 3. 01. 2018
Piergiesowe Polanki, Kalina Górna i Dolna

Czwartek 4. 01. 2018
Skupnie, Barany, Kolędówka, Włosianka, Średnie, Surzyny, Bory, do p. Kardasia

Poniedziałek 8. 01. 2018
1 Ks. Gronik, Polonki, Chrabkowa, Mosorne do p. Grzegorza Trybały
2 Ks. od godz. 14.00 Budzonie

Wtorek 9. 01. 2018
Od p. Sobaniaka Brzeg, do p. Bartyzela

Środa 10. 01. 2018
Zalas i Gołynia do Barbary Łatka

Czwartek 11. 01. 2018
1 Ks. Dalszy ciąg Mosornego i Podgórze
1 Ks. od godz. 14.00 Od państwa Stopków do końca Gołyni i Sitkówka
Sobota 13. 01. 2018
1 Ks. Szczurki i Śmietany
2 Ks. Od p. Gancarczyka dokończenie Brzegu do p. Jacka Szarleja

Poniedziałek 15. 01. 2018
1 Ks. Petułowa, Rąbaniska, Błędna po potok
2 Ks. od godz. 14.00 Bartyzele

Wtorek 16. 01. 2018
Pająki, Marszałki

Środa 17. 01. 2018
Chowaniacy, Fujacy

Czwartek 18. 01. 2018
1 Ks. Od starej piekarni, Podsot, Trybały, Warzechówka

Sobota 20. 01. 2018
1 Ks. Sałaciaki w kierunku Sióstr, domy pod Surmiakami
2 Ks. Łatki i Mazury

Poniedziałek 22. 01. 2018
1 Ks. Zemliki, Hujdy, Koziny do p. Hujdy
2 Ks. od godz. 14.00 Od rodziny Tomczak, Sule, Giertugi Dolne

Wtorek 23. 01. 2018
Za wodą, Miśkowce, Żywczaki, Zające

Środa 24. 01. 2018
1 Ks. Od Urzędu Gminy, przy szosie, po Ośrodek Zdrowia
2 Ks. od godz. 14.00 Wełczoń, Gliśnica do starej piekarni

Czwartek 25. 01. 2018
Rodziny koło kościoła, Borowi, Piergiesy, Giertugi Górne

Sobota 27. 01. 2018
1 Ks. Hopy, Stróże, Maryniacy
2 Ks. od godz. 9.00 Bębny Górne