PLAN REKOLEKCJI PARAFIALNYCH

Podobny obraz

PLAN REKOLEKCJI
przed Uroczystością Odpustową ku czci
św. Klemensa
w dniach 19 – 23 listopada 2017 r.

NIEDZIELA: 19.11.

Godz. 7.30 Msza św. z nauką dla wszystkich i rozpoczęcie rekolekcji.
Godz. 900 Msza św. z kazaniem dla dzieci, a po Niej nauka dla Gimnazjum.
Godz. 10.00 Wełcza: Mszy św. nie będzie.
Godz. 11.00 Msza św. z nauką dla wszystkich, a po Niej nauka dla mężczyzn.
Godz. 17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich, a po Niej nauka dla młodzieży.

PONIEDZIAŁEK: 20. 11.

Godz. 9.00 Msza św. z kazaniem wszystkich, a po Niej nauka dla kobiet.
Godz. 15.30 Msza św. z kazaniem dla dzieci.
Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich, a po Niej nauka dla kobiet.

WTOREK: 21. 11.

Godz. 9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich, a po Niej nauka dla rodziców.
Godz. 15.30 Msza św. z nauką dla uczniów z Gimnazjum.
Godz. 17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich, po Niej nauka dla młodzieży.

ŚRODA: 22. 11.

Godz. 8.00 Msza św. z nauką dla wszystkich

Spowiedź św.

Rano od godz. 9.00 – 12.00 i po południu od godz. 14.30 – 17.00.

Godz. 15.15 Nauka dla dzieci i Komunia św.
Godz. 17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

CZWARTEK: 23.11. ODPUST KU CZCI ŚW. KLEMENSA

Godz. 7.00 Msza św. z kazaniem.
Godz. 9.00 Msza św. z kazaniem.
Godz. 17.00 Suma Odpustowa z procesją.

Rekolekcje będzie prowadził: Ks. Wiktor Matuszewski z Żytomierza, pallotyn.