Podziękowania Młodzieży KSMu i ks. Zbigniewowi.

9 kwietnia 2017r.
młodzież KSMu Zawoja wraz z opiekunem ks. Zbigniewem Fidelusem
wystawiła w sali Domu Parafialnego
Misterium pt.”Oskarżenie Nieśmiertelnego”
Sztukę nagrodzono owacją na stojąco i gromkimi brawami.
Widownia doceniła czas poświęcony na przygotowanie sztuki,
zaangażowanie, talenty aktorskie oraz cały kunszt artystyczny.
W takich chwilach należy powtórzyć kolejny raz naszej młodzieży
jakżesz dumna jest z Nich nasza wspólnota parafialna.
Jesteście naszą dumą i nadzieją
i już od dziś czekamy na następne Misterium.