Podziękowanie pewnej Rodzinie z naszej parafii.

Dzisiaj tj. 07.04.2017r. dokona się  Uroczyste Poświęcenie Stacji Drogi Krzyżowej,
rozmieszczonych wokół naszego kościoła parafialnego.
Niech piękne Stacje Drogi Krzyżowej będą okazją
do refleksji, modlitwy i jeszcze głębszego rozważania
 Tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.
 Cała wspólnota parafialna wyraża swoją radość i głęboką wdzięczność
pewnej Rodzinie, która zafundowała Drogę Krzyżową.

https://