Aplauz po dzisiejszym koncercie duetu SUO SONARE.

Koncert "Muzyczna podróż przez epoki"

Dziękujemy za  koncert na dwoje skrzypiec, w wykonaniu jedynego w swoim rodzaju duetu koncertującego DUO SONORE. Artyści występujący w historycznych kostiumach zabrali nas w „muzyczną podróż przez epoki”. W programie usłyszeliśmy utwory kompozytorów epoki baroku, klasycyzmu i romantyzm.

DUO SONORE to zespół dwojga skrzypiec koncertujących, występujący od 1999 roku. Artystyczną misją duetu ILONA NIECIĄG i KRZYSZTOF LEKSYCKI jest pielęgnowanie salonowej tradycji muzykowania we dwoje, przywracanie na scenę zapomnianych dziś arcydzieł duetowych oraz propagowanie piękna muzyki na dwoje skrzypiec. DUO SONORE zajmuje się też prawykonaniem dzieł najnowszych ze specjalnym uwzględnieniem muzyki polskiej. Towarzyszące koncertom prelekcje przybliżają dzieje muzyki i historię jej przemian od baroku, aż po czasy najnowsze. Projekty historyczne prezentowane są w kostiumach z epoki i przy blasku świec. Koncertom muzyki najnowszej towarzyszą multimedialne prezentacje. W ramach szerokiej działalności edukacyjnej DUO SONORE oferuje autorskie projekty dla najmłodszych.

ILONA NIECIĄG ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Kaji Danczowskiej oraz studia solistyczne w Niemczech. W 2012 roku obroniła pracę doktorską pt. Utwory na dwoje skrzypiec w muzyce polskiej XX wieku. Jest uczestniczką wielu Mistrzowskich Kursów Interpretacji. Koncertuje od lat jako solistka i kameralistka. Od 15 lat członek duetu skrzypcowego DUO SONORE, współzałożycielka i solistka zespołu Da Camera. Ceniony partner w muzyce kameralnej, zapraszany gościnnie do uczestnictwa w wielu prestiżowych wydarzeniach kulturalnych w kraju i za granicą.

KRZYSZTOF LEKSCKI jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie skrzypiec prof. Roberta Kabary. Współpracuje z wieloma zespołami w kraju i za granicą. Od roku 1997 występuje w duecie skrzypcowym DUO SONORE, od 2006 jako koncertmistrz zespołu DA CAMERA, a od 2009 jako leader Kwartetu Festiwalowego. Jest twórcą i dyrektorem artystycznym Wieczorów Czwartkowych – cyklu koncertów muzyki klasycznej pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ, inicjatorem i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej w Zubrzycy Górnej oraz organizatorem Sierpniowych Spotkań z Klasyką w nowotarskim Ratuszu. Od 2007 roku kieruje niepubliczną Szkołą Muzyczną I stopnia w Jabłonce.