Pokręcone ścieżki życia.

Znalezione obrazy dla zapytania: zgubienie się"

Radość z odnalezienia zagubionych

Kiedy przyłożysz ucho do Serca Jezusa, usłyszysz, że Jego miłość chce przyciągnąć wszystkich do siebie. I boleje nad każdym, kto od tej miłości się oddziela. Ile to już razy Dobry Pasterz szukał mnie na pokręconych ścieżkach życia! On jest gotów nieprzerwanie wypełniać wolę Ojca, ratując każdego. Dlatego w adwentowej zadumie można usłyszeć, jak Miłość mówi do człowieka: „Pójdę za tobą wszędzie, dokądkolwiek się udasz. Będę ci towarzyszyć jako światło, aby drogi twoje zmierzały do celu. Będę z tobą jak obłok, abyś schronił się w nim przed złem. A jeśli zabłądzisz, zajrzę w każdy zakamarek, aby cię odnaleźć i przynieść z powrotem do domu Ojca. Trzeba tylko, abyś stał się jednym z tych małych, którzy całą nadzieję pokładają w Bogu i czekają na Mocarza gotowego ratować, a nie mścić się”.
Daj mi, Panie, serce wrażliwe na każdego,
kto się oddala od Twojej miłości.
Niech Twoja pasterska troska pomoże mi rozeznawać
i realizować wolę Ojca.
źródło komentarza liturgicznego na dzisiaj: katolik.pl
https://