„Pozwól Bogu mówić” – zaproszenie na Pielgrzymkę.

XXI Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej

Metropolita Krakowski Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz
zaprasza wszystkie Rodziny Archidiecezji Krakowskiej
na XXI Pielgrzymkę Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej
pod hasłem „Pozwól Bogu mówić”  8 września 2013 r.

PROGRAM PIELGRZYMKI:

godz. 08.00 – Wyjście z klasztoru na Drogę Krzyżową
godz. 09.00 – Droga Krzyżowa (od Piłata)
godz. 11.00 – Msza święta sprawowana przez Metropolitę Krakowskiego Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza

Na zakończenie Mszy świętej błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion

W Roku Wiary chcemy uświadomić sobie, że Bóg przemawia do nas przez znaki czasu, głos sumienia i przez Słowa Pisma świętego. Chrześcijanin na ten głos może być zamknięty, wskutek trosk doczesnych i grzechów. Dlatego w czasie pielgrzymki chcemy wszystkim dopomóc otworzyć się na Słowa Boga.

Hasło „Pozwól Bogu mówić” to zachęta, by dostrzec Pismo święte w codziennym życiu, uczynić z niego lekturę, a jego słowa drogowskazami codziennego życia osobistego, małżeńskiego i rodzinnego.

W Kalwarii pielgrzymi zostaną pobłogosławieni Księgą Pisma Świętego na znak, że pragną, aby Jezus z kart Biblii wszedł w ich codzienne życie.

Będziemy prosić Matkę Bożą Kalwaryjską, by serca wszystkich pielgrzymów, otworzyły się na łaskę obecności Boga w Jego słowie.
W czasie Drogi Krzyżowej zatrzymamy się na słowach „Wyznania wiary”. Będziemy prosić Zbawiciela, abyśmy rozważając je, ujrzeli i zachwycili się najpiękniejszym światem – światem samego Boga. Wyznanie wiary nie może być tylko powtarzaniem znanej formuły, ale przeżyciem spotkania z Bogiem, który pragnie do nas mówić.

Prosimy Duszpasterzy, Siostry, Doradców Życia Rodzinnego i Katechetów, aby podjęli przygotowania do Pielgrzymki. Czasem przygotowań w parafii powinny być Dni Modlitwy o Świętość Rodzin.

Ks. Jacek Konieczny
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
Archidiecezji Krakowskiej

źródło: http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/xxi-pielgrzymka-rodzin-do-kalwarii-zebrzydowskiej.html