Pożytek z odejścia.

Znalezione obrazy dla zapytania ODEJŚCIE

Pożytek z odejścia
Kiedy dzieci wyfruwają z rodzinnego gniazda, serca rodziców są rozdarte. Z jednej strony wiedzą, że naturalną koleją rzeczy jest usamodzielnienie się dzieci, życie własnym, odpowiedzialnym życiem, z drugiej – w ich sercach rodzi się smutek, bo odejście osoby kochanej zawsze boli.

Jezus zapowiada swoim uczniom, że nie pozostanie z nimi na zawsze w tej postaci. Odejście Jezusa można zrozumieć, ale tylko w świetle miłości. Najpierw w śmierci na krzyżu, potem we wniebowstąpieniu. To pierwsze rozprasza uczniów, drugie przez dar Ducha ich jednoczy. Dzięki Duchowi Jezus jest stale obecny pośród nas. Dzięki Duchowi mogę poznać mój grzech i czerpać ze źródeł miłosierdzia. Mogę poznać Jezusa i rozumieć Jego słowo. Mieć nadzieję, ponieważ wszelkie zło zostanie ostatecznie i zwycięsko osądzone. Duch pomaga mi uwierzyć, że Jezus wszystko czyni z miłości.
Panie Jezu,
dziś na nowo pozwalasz mi zrozumieć,
że wszystko, co czynisz, jest dla mojego dobra.
Niech pociecha Twojego Ducha leczy smutki mego serca.
Duchu Wspomożycielu, umacniaj mnie!
źródło: katolik.pl
https://