PROGRAM WIZYTACJI KANONICZNEJ W NASZEJ PARAFII.

 Program Wizytacji Kanonicznej Parafii p.w. Św. Klemensa w Zawoi Centrum

Niedziela : 15. 09. 2013 r.

Godz. 7.30 Początek Wizytacji – Msza św. z błog. małżeństw starszych /od 20 lat/
Godz. 9.30 Msza św. z błog. małżeństw młodszych /do 20 lat/
Po Mszy św. spotkanie z chórem parafialnym
Godz. 11.30 Msza św. dla dzieci i młodzieży.
Po Mszy spotkanie z grupami – KSM., Oaza, Służba liturgiczna Ołtarza
Dzieci Maryi i scholka
Godz. 13.20 – odwiedziny rodziny wielodzietnej i chorego
Godz. 14.00 Spotkanie z Radą Duszpasterską, Zespołem Charytatywnym i Grupą
Modlitewną Nauczycieli
Godz. 15.00 Msza św. w kaplicy na Wełczy
Godz. 16.20 Odwiedziny domu Sióstr Felicjanek
Godz. 17.20 Modlitwa na cmentarzu dolnym
Godz. 17.30 Nieszpory – młodzież Bierzmowana, Róże Różańcowe i czciciele
Św. Franciszka
Godz. 18.00 Msza św. w czasie której, będzie udzielany Sakrament Bierzmowania
młodzieży klas I szkół średnich i III z Gimnazjum – oficjalne
zakończenie wizytacji.
Po Mszy św. spotkanie z księżmi.

Poniedziałek : 16. 09. 2013 r.

Godz. 8.00 Msza św. dla ludzi chorych i starszych
Godz. 10.00 Odwiedziny szkoły Zawoja – Mosorne
Godz. 10.45 Odwiedziny domu Sióstr Salwatorianek
Godz. 11.15 Odwiedziny szkoły Zawoja – Centrum / Podstawowa i Gimnazjum /
Godz. 12.20 Odwiedziny szkoły Zawoja – Gołynia