Prosić o łaski.

99 lat temu w Fatimie miał miejsce Cud Słońca - www.gosc.pl

Cud na miarę wiary

Poruszająca jest i gotowość pójścia Jezusa do domu
poganina i okupanta, i wiara setnika,
a także wzruszenie Jezusa jego wiarą.
Jezus powiedział: „Idź, niech ci się stanie tak, jak uwierzyłeś” (Mt 8,1 3).
I sługa odzyskał zdrowie.
Dziś Jezus te słowa kieruje do ciebie i do mnie.
Jezus rozumie każde nasze zmaganie, cierpienie i trud,
bo „wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby”.
Pragnie hojnie udzielać nam łask,
tylko czy znajdzie w nas wiarę potrzebną do przyjęcia Jego darów?

W kruchości mojej wiary proszę:
„Panie, nie jestem godny,
ale proszę powiedz słowo, aby…”.

źródło komentarza liturgicznego na dzisiaj: katolik.pl

https://