„Przykazanie nowe daję wam…” – z dzisiejszej ewangelii.

Z Ewangelii św. Jana: „Jezus powiedział do swoich uczniów: Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

Mamy się miłować wzajemnie tak, jak On sam nas umiłował. Poprzeczka jest podniesiona ponad ludzką miarę. On nas umiłował boską miłością, nieskończenie większą niż miłość ludzka. Ta boska miłość wyraziła się jednak w ludzkiej postaci.Zbawiciel dając nam takie wymaganie, dał nam też niezwykły dar, abyśmy mogli wypełnić przykazanie miłości. Wlał w nasze serca Ducha Świętego, który jest samą Miłością. To nieskończona miłość, jaka łączy Ojca i Syna w wewnętrznym życiu Trójcy. Ta sama miłość jest od chwili chrztu w naszych sercach.Przyjmując dziś na nowo przykazanie miłości, jakie Jezus nam daje, przyjmujemy też na nowo dar Ducha, którego wlewa On w nasze serca. Skierujmy więc nasze myśli i serca ku Duchowi Świętemu. Prośmy Go, aby jak boski ogień zapalał nas miłością Boga i ludzi.

„Ojcze nasz najlepszy, Ty jesteś miłością i przez Ducha Świętego rozlewasz w sercach swoich dzieci dar prawdziwej miłości. Dziękujemy Ci za Twego Syna, Jezusa Chrystusa, którzy przyniósł nam z nieba na ziemię miłość czystą, doskonałą, wolną od wszelkich braków, a nam przekazał, wraz z darem Eucharystii i kapłaństwa, nowe przykazanie miłości. Umocnij nasze słabe siły i spraw, aby miłość, objawiona i przekazana nam przez Jezusa Chrystusa, była najważniejszą regułą naszego życia. Nie pozwól, abyśmy kiedykolwiek zeszli z tej królewskiej drogi prowadzącej do pełni życia. Prosimy o to przez Chrystusa.”