Przywrócenie handlu na na naszym targu.

Jedwabne: Targowisko miejskie wznawia działalność » Portal ...

Przywrócenie handlu na na naszym targu

2 maja 2020 r. (sobota ) otwarte zostanie targowisko w Zawoi Centrum
z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń
związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Na targowisko zostaną wpuszczeni handlowcy
którzy swój przyjazd uzgodnili wcześniej telefonicznie i posiadają rezerwację.
Wprowadzenie wymaganych odstępów pomiędzy stoiskami
i określonych zachowań spowoduje,
że nie będzie możliwa sprzedaż towarów z wcześniej rezerwowanego miejsca.

Dla bezpieczeństwa sprzedawców i kupujących
prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności
i stosowanie się ściśle do zaleceń odpowiedzialnych służb.

Wymogi organizacyjne:
-liczba stanowisk handlowych została ograniczona
i będą wyznaczane przez obsługę targowiska;
-wjazd kupców możliwy jest tylko do godziny 7:00
(dotychczasowa rezerwacja miejsca do handlu nie obowiązuje);
-miejsce handlowe należy usytuować z ok 3 m przerwą miedzy stoiskami;

Wytyczne sanitarne:
-obowiązkiem sprzedawcy jest posiadanie na stoisku płynu do dezynfekcji;
-osoby przebywające na placu targowym muszą mieć zasłonięte usta inos;
-osoby sprzedające zobowiązane są do używania jednorazowych rękawiczek.
Osoby kupujące, które nie posiadają rękawiczek
zobowiązane są do zdezynfekowania rąk na stoiskach sprzedawców.
-jednorazowo na terenie targowiska
mogą przybywać maksymalnie 4 osoby na jedno czynne stanowisko handlowe z zastrzeżeniem,
że bezpośrednio przy stanowisku mogą przebywać tylko 2 osoby;
-w kolejce przed stanowiskiem handlowym
oraz w oczekiwaniu do wejścia na targowisko
należy zachować bezpieczną odległość min. 2 metry od kolejnej osoby

źródło: https://www.powiatsuski24.pl