„Radość w krzyżu Chrystusa”

Znalezione obrazy dla zapytania krzyż Chrystusa obrazki

Męka Chrystusa jest wyrazem miłości Boga do rodzaju ludzkiego i zwiastuje nasze odkupienie. Jednocząc się ściślej z umęczonym Chrystusem i naśladując Go w codziennym życiu, mamy udział w Jego miłości, która staje się dla nas źródłem szczęścia.

Czas Wielkiego Postu jest dla każdego człowieka dobrej woli szansą, by w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym mieć nadzieję na pokonanie własnej słabości i grzechu. Chrystus wielokrotnie okazywał miłosierdzie nawet najbardziej grzesznym i słabym. Przebaczył Marii Magdalenie, a dobremu łotrowi ukrzyżowanemu wraz z Nim dał pewność zbawienia, gdy ten w głębokim żalu prosił o przebaczenie za grzechy swojego życia.

Świat współczesny ucieka od cierpienia i smutku, chcąc jedynie oferować ludziom radość życia, nie zawsze jednak prowadzącą do pokoju serca i spokoju sumienia. Dokonując wyboru drogi życia, nie zawsze zgodnego z Ewangelią, możemy tym samym skazywać się na potępienie. Bóg jednak nie chce śmierci grzesznika, lecz chce, aby się nawrócił i osiągnął życie wieczne.

Liturgia słowa zachęca  nas do radosnego umiłowania* krzyża, wyzbycia się lęku przed własnym cierpieniem i przyjęciem na siebie odpowiedzialności za obronę krzyża i wiary w Chrystusa przed nieprzyjaciółmi Kościoła.

źródło: adonai.pl

https://