Radosne wieści z Watykanu.

Wspólna kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII

Za zgodą papieża Franciszka Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała dekret uznający cud przypisywany wstawiennictwu bł. Jana Pawła II. Tym samym została otwarta droga do jego kanonizacji.Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym na tej samej ceremonii, na której kanonizowany będzie Jan XXIII. Papież zwołał też konsystorz kardynałów, na którym zostanie wyznaczona data kanonizacji Jana Pawła II. Na tym samym konsystorzu ma być ogłoszona data kanonizacji Jana XXIII. Może to oznaczać, że obaj błogosławieni zostaną ogłoszeni świętymi w czasie jednej ceremonii.

źródło: http://kosciol.wiara.pl/

——————————————————————————————————-

„Po co mi mówisz”

Co mi mówisz górski strumieniu?
W którym miejscu ze mną się spotkasz?
Ze mną, który także przemijam?…

Zatrzymaj się
– to przemijanie ma sens!

Potok się nie zdumiewa,
lecz zdumiewa się człowiek!

Kiedyś temu zdumieniu
nadano imię „Adam”.
Zatrzymaj się…
…we mnie jest miejsce spotkania
” z Przedwiecznym Słowem”

Jeśli chcesz znaleźć źródło
musisz iść do góry, pod prąd.
Gdzie jesteś źródło?
Cisza.
Dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłeś
tajemnicę twego początku.

Pozwól mi wargi umoczyć
w źródlanej wodzie,
odczuć świeżość.