Raduj się ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem…

Blask zmartwychwstania

„O prawdziwie szczęśliwa ta noc, która jedyna była godna poznać
czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa” – Exsultet

Wielkanoc jawi się dla nas jako radosny czas triumfu życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią. Niech Pan zmartwychwstały napełni nasze serca swoją łaską, byśmy każdego dnia zmartwychwstając – z grzechu do życia łaską – byli świadkami Jego Ewangelii w naszych środowiskach życia.

Nie życzmy sobie
chodzenia po morzu
dla samego chodzenia.

Nie życzmy sobie
noszenia krzyża
dla samego noszenia go.

Nie życzmy sobie
radości z życia
dla samej radości.

Nie życzmy sobie
wytrwałości w cierpieniu
dla samego cierpienia.

Ale życzmy sobie nawzajem spotkania ze Zmartwychwstałym,
choć także nie dla samego spotkania,
lecz dla zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie!