Rocznica wybuchu II wojny światowej

„Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej wojny” wiele razy z dramatycznym naciskiem Jan Paweł II wypowiadał te słowa, apelował również : „nigdy jeden naród nie może rozwijać się kosztem drugiego, nie może rozwijać się za cenę drugiego, za cenę jego uzależnienia, podboju, zniewolenia, za cenę jego eksploatacji, za cenę jego śmierci”.

 

Jan Paweł II o wojnie i złu:

«Umieściłeś mnie w dole głębokim, w ciemnościach, w przepaści» (Ps 88 [87], 7). Ileż razy ten okrzyk bólu wyrywał się z serc milionów mężczyzn i kobiet, którzy od 1 września 1939 roku do końca lata 1945 doświadczyli jednej z najbardziej niszczycielskich i najbardziej nieludzkich tragedii w naszych dziejach! (…) mamy obowiązek przypomnieć sobie w obliczu Boga te tragiczne fakty, by uczcić pamięć zmarłych i okazać współczucie wszystkim, którym ów bezmiar okrucieństwa zadał rany na duszy i ciele, i aby całkowicie przebaczyć krzywdy. (…) Istnieje obowiązek wyciągnięcia wniosków z tej przeszłości, aby nigdy więcej nie dopuścić już do powstania podobnego splotu przyczyn, mogącego doprowadzić do nowego rozpętania pożaru takiej wojny”.
(List apostolski z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej)

M O D L I T W A   Z   J A N E M   P A W Ł E M   I I   O POKÓJ:

O, Dziecię Jezus, osusz łzy dzieci! Przytul do serca
chorych i starców! Każ ludziom odłożyć broń i połączyć się
uściskiem pokoju, który ogarnie cały świat!
Wezwij narody, Jezu miłosierny, by obaliły mury
wzniesione przez nędzę i bezrobocie, przez niewiedzę
i obojętność, przez dyskryminację i nietolerancję.
To Ty, Boże Dziecię z Betlejem, zbawiasz nas
i wyzwalasz od grzechu. To Ty jesteś prawdziwym
i jedynym Zbawicielem, którego ludzkość szuka po omacku.
Boże pokoju, Darze pokoju dla całej ludzkości,
zamieszkaj w sercu każdego człowieka i każdej rodziny.
Bądź Ty naszym pokojem i naszą radością. Amen.
Urbi et Orbi, 25 grudnia 1994 r.