Roraty 2012

W tym czasie wierni oczekują na powtórne przyjście Zbawiciela – narodziny Jezusa Chrystusa. Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe. W okresie adwentu kapłan zakłada do Mszy świętej ornat, czyli szatę w  kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i  przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt, czasu pojednania z Bogiem i ludźmi. Adwent jest oczekiwaniem na powtórne przyjście Chrystusa, ale żeby go godnie przeżyć każdy wierny musi poświęcić czas na modlitwę, post i jałmużnę. Adwent jest okresem oczekiwania w ciszy i przygotowania, dlatego Kościół katolicki zachęca do udziału w rekolekcjach oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Okres ten nie jest czasem pokuty w takim wymiarze jak Wielki Post, ale posiada swoisty charakter refleksyjny.

W tym roku Adwent przypadł w pierwszych miesiącach Roku Wiary, tak więc tegoroczne Roraty są czasem spojrzenia na wiarę przez życie świętych, błogosławionych i sług Bożych. Ten czas  przeżywamy ze świadkami wiary, którzy bezwarunkowo oddali swoje życie Panu Bogu, bezgranicznie wierząc Jezusowi i  poszli za Nim w ciemno. Uczestnicy Rorat poznają drogę wiary wielkich świętych doktorów Kościoła, ale także świętych rodziców      i świętych dzieci. Pierwszego dnia Rorat dzieci otrzymały dużą pionową planszę oficjalny wizerunek Roku Wiary, w  kolejne dni otrzymują obrazki z wizerunkami świętych, które przyklejają na planszę.