Rozpoczynamy ADWENT.

Adwent 2018 - Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skoraszewicach

Adwentową ciszą świat ukołysany
zadumą otulił czas oczekiwania
tęsknotą zbudzona ludzkość czeka wieści
tej Nocy spełnienia obietnicy Pana

Patrzymy z nadzieją na nadchodzące dni,
podczas których – „krocząc pośród ciemności”
– mamy ujrzeć naszego Zbawiciela,
„Światłość wielką”.
Niech więc ten Adwent będzie czasem wzajemnej modlitwy,
czasem rekolekcji adwentowych, Mszy Świętych roratnich,
spowiedzi adwentowej,
przy całym zachowaniu obostrzeń sanitarnych.
Niech będzie czasem modlitwy za wszystkie dzieci poczęte,
aby mogły cieszyć się darem narodzin,
za wszystkich cierpiących w czasie pandemii
oraz za tych, którzy walczą o nasze zdrowie.
Niech radosne oczekiwanie na przyjście Zbawiciela
napełni każde serce nadzieją i pokojem.
Tym sposobem możemy wyjść z kryzysu
wewnętrznego i zewnętrznego silniejsi, mądrzejsi,
bardziej zjednoczeni, bardziej solidarni,
bardziej dbający o nasz wspólny dom,
zmierzający naprzód do większego braterstwa,
sprawiedliwości, pokoju i równości.

https://