„Sercem śpiewamy najwierniej”

źródło foto: Michał Sośnicki (nasz parafianin)

Wiosna

słowiki
bociany…
zwyczajne ludzkie
sprawy
sercem —
Tobie śpiewamy
Matko Boża Łaskawa

Wiosną wracają
przebiśniegi
zawilce i ciernie…
sercem —
śpiewamy najwierniej
Ave Maria!

Lato jest z nami
las pięknieje
dojrzewają łany
śpiewamy najpiękniej
Tobie Przeczysta Panno

Lato jest z nami
w słońcu
wszechświat pięknieje
łany zboża
złotem i srebrem jaśnieją
Ave Maria
Módl się za nami!!

Jesień przychodzi
szarość powraca
zieleń odchodzi
w modlitwie róży
Śpieszmy z modłami
Ave Maria
Módl się za nami!

Jesień przychodzi
z pracowitości
jest obfitość stołu
pod strzechą wierności
wraca
szarość mozołu
Ave Maria
Królowo Aniołów!
Zima
Wierność Bogu
trwa nieustannie
Adwent — Oczekiwanie
w Betlejem nieba i ziemi
Bądź uwielbiony Panie
w stajence z najbiedniejszymi

autor wiersza: ks. Marian Kosiński

https://