SPOWIEDŹ ŚW. REKOLEKCYJNA

Znalezione obrazy dla zapytania SPOWIEDŹ

Spowiedź św. w naszym kościele parafialnym

Środa 03. 04.

8.00 Msza św. z nauką dla wszystkich

S P O W I E D Ź    Ś W I Ę T A .

godz. 9.00 – 12.00 z przerwą od 10.30 – 11.00
godz.14.15 – 17.00 z przerwą od 15.15 – 16.00

15.15 Msza św. z nauką dla dzieci
17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich, po Niej nauka stanowa dla młodzieży uczącej się i pracującej.