STATYSTYKA PARAFIALNA – STYCZEŃ 2016

Chrzest Św. przyjęli:

1/ Natalia  Gąsior
2/ Kacper  Sałaciak

https://

Do wieczności odeszli:

1/ + Mieczysław  Kobiela
2/ + Helena  Dyrcz
3/ + Katarzyna  JakóbowsKA