STATYSTYKA PARAFIALNA – CZERWIEC 2014

Chrzest przyjęli:

1/ Wiktor  Bartyzel
2/ Emilia Helena  Marek

 
Sakramentalną przysięgę małżeńską złożyli sobie:

1/ Łukasz Sylwester  Kulka – Anna  Mazur
2/ Wojciech Paweł  Ziółek – Katarzyna  Zięba
3/ Marek  Łach – Klaudia  Mętel
4/ Sławomir Józef  Smyrak – Jolanta Janina  Drwal
5/ Wiesław Tomasz  Hałasek – Monika Katarzyna  Hałasek

Do wieczności odeszli:

1/ + Alicja  Bury
2/ + Henryka  Surmiak

https://