STATYSTYKA PARAFIALNA – KWIECIEŃ 2014r.

Chrzest przyjęli:

1/ Antoni Filip  Czarny
2/ Jan Leon  Mazur
3/ Miłosz Henryk  Pająk
4/ Zuzanna  Gasek
5/ Krzysztof  Bartyzel

Sakramentalną przysięgę małżeńską złożyli sobie:

1/ Marcin  Szczybura – Agnieszka  Szczybura
2/ Stanisław Sławomir  Olszówka – Izabela  Front

Do wieczności odeszła:

1/ + Janina  Front