STATYSTYKA PARAFIALNA – LIPIEC 2015

Statystyka – Lipiec 2015
 
 
Chrzest przyjęli:

1/ Franciszek  Piergies
2/ Emilia  Spyrka
3/ Lena  Giertuga
4/ Jan  Marszałek
5/ Miłosz  Nitecki
6/ Tom Henry  Surmiak

Sakramentalna Przysięgę Małżeńska złożyli sobie:

1/ Grzegorz  Burdyl – Kinga Justyna  Chowaniak
2/ Łukasz Tomasz  Trzebuniak – Magdalena  Front
3/ Tomasz Władysław  Surmiak – Karolina Magdalena  Górniak

Do wieczności odeszli:

1/ + Joanna  Zając
2/ + Józefa  Tomczak
3/ + Barbara Magdalena  Zuziak

https://